ΜΗΤΕ - 0206E60000460500

<Τα Βήματα Του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα>


Με χαρά σας παρουσιάζουμε

" ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ " 

ένα ηλεκτρονικό έντυπο φιλοτεχνημένο υπό την επίβλεψη του
Εθνικού Ελληνικού Τουριστικού Οργανισμού
&
visitgreece.gr

και με την υποστήριξη από την 
Ecclesia.gr,  Justinian.gr,  Apostoliki-diakonia.gr


Powered by NBW