ΜΗΤΕ - 0206E60000460500

Λεπτομέρεια από το Μωσαϊκό στο Βήμα του Αποστόλου Παύλου στη Βέροια -  Ο Παύλος προς τους Βεροιώτες.

 

Το ταξίδι του Παύλου στην Ελλάδα – Δημιουργία της πρώτης Εκκλησίας και οι πρώτες βαπτίσεις Χριστιανών

ΑΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ – 16/9-15

9 καὶ ὅραμα διὰ τῆς νυκτὸς ὤφθη τῷ Παύλῳ· ἀνήρ τις ἦν Μακεδὼν ἑστὼς, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ λέγων· Διαβὰς εἰς Μακεδονίαν βοήθησον ἡμῖν.

10 ὡς δὲ τὸ ὅραμα εἶδεν εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν Μακεδονίαν συμβιβάζοντες ὅτι προσκέκληται ἡμᾶς ὁ Κύριος εὐαγγελίσασθαι αὐτούς.

11 Ἀναχθέντες οὖν ἀπὸ τὴς Τρῳάδος εὐθυδρομήσαμεν εἰς Σαμοθρᾴκην τῇ τε ἐπιούσῃ εἰς Νεάπολιν.

12 ἐκεῖθέν τε εἰς Φιλίππους, ἥτις ἐστὶ πρώτη τῆς μερίδος τῆς Μακεδονίας πόλις κολωνία. ἦμεν δὲ ἐν αὐτῇ τῇ πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς,

13 τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς πόλεως παρὰ ποταμὸν οὗ ἐνομίζετο προσευχὴ εἶναι, καὶ καθίσαντες ἐλαλοῦμεν ταῖς συνελθούσαις γυναιξί.

14 καί τις γυνὴ ὀνόματι Λυδία, πορφυρόπωλις πόλεως Θυατείρων, σεβομένη τὸν Θεόν, ἤκουεν, ἧς ὁ Κύριος διήνοιξε τὴν καρδίαν προσέχειν τοῖς λαλουμένοις ὑπὸ τοῦ Παύλου.

15 ὡς δὲ ἐβαπτίσθη καὶ ὁ οἶκος αὐτῆς, παρεκάλεσε λέγουσα· Εἰ κεκρίκατέ με πιστὴν τῷ Κυρίῳ εἶναι, εἰσελθόντες εἰς τὸν οἶκόν μου μείνατε· καὶ παρεβιάσατο ἡμᾶς.

Η Πίστη μας

Σε μια εποχή όπου οι αξίες και τα ιδανικά ανακατεύονται δημιουργώντας περίπλοκες μόδες και τάσεις, τα Προσκυνηματικά Ταξίδια της Pilgrim Tours οριοθετούν και πάλι την έννοια του ταξιδιού του προσκυνητή, δημιουργώντας συγκινητικά συναισθήματα, μοναδικές εμπειρίες και αξέχαστες αναμνήσεις απόλυτα προσανατολισμένες στην Πίστη μας.

Ταξιδεύοντας περισσότερο από 30 χρόνια σε όλα τα Χριστιανικά προσκυνήματα στην Ελλάδα, τη Μικρά Ασία, στους Αγ. Τόπους και σ' όλο το κόσμο, πιστεύω ότι η συμμετοχή κάθε ανθρώπου σε μια προσκυνηματική εκδρομή είναι πραγματική Ευλογία. Η επίσκεψη στους τόπους όπου περπάτησε, έζησε και δίδαξε ο Χριστός, οι Άγ.Απόστολοι και Άγιες μορφές ανθρώπων, δίνουν στον ταξιδιώτη μια μοναδική  εμπειρία και γνώση για τον Χριστιανισμό και το μήνυμα του Ευαγγελίου.

Αυτό είναι το μήνυμα της Αγάπης προς τον συνάνθρωπο, αυτή είναι η Ελπίδα για τη ζωή και το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Αγαπάτε αλλήλους»      «Πίστη, Αγάπη, Ελπίδα»

«... εφόσον ουκ εποιήσατε ενι τούτων των αδελφών μου των ελαχίστων ουδε εμοι εποιήσατε»

Αυτό το μήνυμα προσπαθούμε να μεταφέρουμε και στους συμμετέχοντες στα ταξίδια μας, τους απανταχού προσκυνητές. Με έμπειρο προσωπικό, επαγγελματίες ξεναγούς ειδικούς για Χριστιανικά Group, χρησιμοποιώντας άριστα λεωφορεία και ξενοδοχεία, προσπαθούμε να περάσουμε στους ταξιδιώτες μας έναν συνδυασμό από όλες τις ομορφιές των τόπων που επισκεπτόμαστε, τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους.

Περπατώντας στα βήματα του Χριστού, του Αποστόλου Παύλου, του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Ανδρέα και χιλιάδων άλλων Αγίων έως τον σύγχρονο των ημερών μας Άγιο Νεκτάριο, το βίωμα αυτών των προσκυνηματικών εκδρομών είναι μια ανεπανάληπτη και Θεία εμπειρία. Ταξίδια πνευματικής φόρτισης και εικόνες τόπων που εκπέμπουν σκέψεις αλλά κυρίως συναισθηματική αμεσότητα. Στις Προσκυνηματικές Εκδρομές της Pilgrim Tours αρκεί μονάχα να (συν)αισθάνεσαι και να πιστεύεις…

Η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία...Από το 1ο ταξίδι του Αγ. Παύλου μέχρι σήμερα

Μέσω των προσκυνηματικών εκδρομών μας, επιδιώκουμε να δείξουμε ότι ο Χριστιανισμός ήταν και ακόμα είναι μια πίστη διαβίωσης, με τη δύναμη να αλλάξει τους ανθρώπους και να σημαδέψει αναξίτηλα την Ιστορία. Επομένως, η ελπίδα μας είναι ότι όλοι οι Χριστιανοί ταξιδιώτες θα ενθαρρυνθούν για να κάνουν ισχυρότερη την πίστη τους και θα εμπνευστούν για να την τιμούν όλο και περισσότερο.

Powered by NBW
wholesale air max|cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china|wholesale jerseys